Om mig

Jag är född 1966 och bor tillsammans med min fru och tre barn på Brännö i Göteborgs skärgård.

Efter min civilekonomexamen arbetade jag under 90-talet jag som miljökonsult åt företag och offentlig sektor. I slutet av 90-talet växlade jag ner och arbetar sedan dess mellan 30 och 35 timmar i veckan.

2000 -2004 arbetade jag med tids- och livskvalitetsfrågor genom att leda workshops/studiecirklar inom ramen för Föreningen Tidsverkstaden.

2005 – 2011 var jag doktorand vid Sociologiska institutionen vid Göteborgs Universitet. Forskningsprojektet hette ”Familjeliv utan tidsbrist” och jag disputerade i mars 2012. 

Parallellt har jag sedan 2008 varit involverad i ett projekt på Chalmers som handlar om hur den samhällsförändring som klimatomställningen innebär kan komma att påverka människors välbefinnande. Sedan april 2012 har jag en anställning (s.k. post doc) som forskare på Chalmers, institutionen för energi och miljö, avdelningen för fysisk resursteori