Arkiv för Publicerat


Texter, artiklar mm.

Klimatomställningen och det goda livet

Publicerat den 25 November 2011 kl.14:09

I den här forskningsrapporten utforskar jag, tillsammans med forskare på Chalmers, olika områden där ökat välbefinnande och minskad klimatbelastning har en potential att gå hand i hand, bl a arbetstidsförkortning och en ökad andel tjänstekonsumtion. Ladda hem här.

Avhandlingen “Tidsmässig välfärd”

Publicerat den 3 April 2012 kl.21:08

Här kan du ladda hem hela avhandlingen: introduktionen med analys av tidsmässiga begrepp samt de tre olika delstudierna: Studier i tidsmässig välfärd Jörgen Larsson. Vill ha ett tryckt exemplar så kostar det 150 kr plus porto och beställs genom att maila: gunilla.gustafsson@socav.gu.se

Studie 3: Pappadeltid

Publicerat den 3 April 2012 kl.21:13

Här kan du ladda hem enbart delstudien Pappadeltid. En väg till högre tidsmässig välfärd och ökad jämställdhet? Pappadeltid Jörgen Larsson

Studie 2: Om föräldrars tidspress

Publicerat den 27 May 2010 kl.10:21

I den här forskningsrapporten försöker jag att förstå vad det är som ligger bakom föräldrars upplevelse av att tiden inte räcker till. Två av de orsaker som jag fann var arbetstidsförlängningen och konsumtionsökningen.

Klicka här för att ladda ned rapporten.

Studie 1: Self help books on avoiding time shortage

Publicerat den 14 June 2010 kl.12:12

Ladda hem artikeln här.

Rik på riktigt

Publicerat den 27 May 2010 kl.10:21

Rik-pa-riktigt-Omslag-pocket-2.jpg

Innan jag började forska skrev jag en boken ”Rik på riktigt – en värdefull vardag är möjlig” tillsammans med Fredrik Warberg. Den bygger på våra egna livserfarenheter och syftar till att vara ett verktyg för människor som vill reflektera över sin vardag.

Ladda hem ett utdrag här.

Om Downshifting

Publicerat den 14 June 2010 kl.11:20

on-downshifting.jpg

Att detta begrepp för individuell arbetstidsförkortning har slagit igenom på kort tid tror jag beror på att det fångar utbredd längtan efter en lugnare vardag.

Här är några sidors text om vad forskningen har att säga om detta fenomen.

gt-logga.jpg

Denna debattartikel argumenterar för en modern papparoll med mycket tid, och nära relationer, med barnen.

GT 9:e oktober 2009

En oönskad jämställdhet?

Publicerat den 14 June 2010 kl.11:51

pappa-barn-kok-200x300.jpg

I denna krönika ställer jag frågan om deltidsarbete bland pappor är en oönskad form av jämställdhet.

Läs krönikan här.

Kortare arbetstid för småbarnsföräldrar

Publicerat den 14 June 2010 kl.12:06

dn-debatt-logga.jpg

Denna debattartikel beskriver vårt förslag för hur lägre tidspress kan uppnås utan att det leder till en kvinnofälla.

Läs debattartikeln här.