Välj enkelhet eller vägra kollektivanslutning

Publicerat den 29 November 2012 kl.6:18

Under 1990-talet upptäckte jag den amerikanska livsstilsrörelsen ”Voluntary simplicity”. Jag tror att enkelhet har en potential att frigöra oss så att vi i större utsträckning kan leva det liv vi vill och det liv som andra och naturen mår bra av.

För fjorton år sedan skapade jag www.frivilligenkelhet.nu för att sprida idéerna i Sverige. Denna hemsida har dock varit passiv i många år eftersom jag har fokuserat på Föreningen Tidsverkstaden och på forskning om tidsmässig välfärd. Men mina tankar har inte släppt taget om det här med enkelhet. Dessutom har massor med privatpersoner och journalister genom åren kontaktat mig angående enkelhet.

För ett par månader sedan blev jag intervjuad av journalisten Camilla Tollstoy som skulle skriva om Enkelhet i SJ:s tidning Kupé. Intervjun ledde till att vi beslöt oss för att nylansera frivilligenkelhet.nu. Camilla är redaktör för sidan och kommer att blogga om saker som i bred bemärkelse berör enkelhet. Mitt intresse för enkelhet är bland annat inriktat på hur en ”politik för enkelhet” skulle kunna utformas då det finns starka samhällsstrukturer som begränsar vår möjlighet att göra fria val. Det handlar till exempel om konsumtionskulturen som formar våra drömmar och lägger beslag på vår tid, eller heltidsnormen som begränsar vår valfrihet att välja arbetstid efter vad som passar våra livsprioriteringar.

frivilligenkelhet.nu bloggar jag också om något betydligt mera handfast – om mitt experiment som syftar till att förvandla vår gamla villa till ett plusenergihus. Jag kallar det Villa 2.0

www.jorgenlarsson.nu finns kvar och här kommer jag framför allt att lägga ut mina egna forskningsresultat. Medan innehållet på www.frivilligenkelhet.nu kommer att bli av mer både ideologisk och praktisk art. Dessutom kommer den att bli mycket mer aktiv eftersom Camilla regelbundet kommer att blogga där. Det blir dock inga avgrundsdjupa skillnader mellan sidorna och jag önskar därför att kollektivansluta dig som prenumerant på www.frivilligenkelhet.nu.

Om du inte vill det så svara bara på det här mailet och skriv NEJ TACK i rubriken.

Nedan har jag klippt in en beskrivning av Frivillig enkelhet från bloggen.

Bästa hälsningar,

Jörgen Larsson


Om frivillig enkelhet
Frivillig Enkelhet är en översättning av det amerikanska livsstilsbegreppet ”Voluntary Simplicity”. Kärnan är materiell enkelhet – en tillvaro som innebär att ens mentala energi och tid inte domineras av köpsug, shoppande och materialförvaltning. I vårt konsumtionssamhälle är det lätt att hamna i en situation då våra tankar och samtal handlar om vad vi vill köpa och att vårt vanemässiga köpande leder till att vi lägger massor med tid på materialförvaltning, det vill säga att lagra, flytta runt och underhålla allt vi äger.

Lägre konsumtionsnivå innebär inte bara en lägre miljöbelastning utan det ger också en ökad frihetsgrad genom att det materiella i livet inte längre blir lika dominerande. Dessutom innebär materiell enkelhet ofta en lägre utgiftsnivå och det i sig skapar en frihet som grovt sett kan användas på tre olika vis:

Skaffa makt – Ett första sätt är att använda överskottet till sådant som man vill förändra i samhället, till exempel att köpa solceller för att påverka energisystemet, att köpa fair trade kläder för att skapa drägliga livsvillkor för fabriksarbetarna eller att skänka pengar till utvecklingsprojekt i syd. Pengar innebär makt – genom att leva enkelt och använda pengarna på ett genomtänkt sätt kan man öka sin makt.

Downshifta – Ett andra sätt att använda de ekonomiska marginaler som enkelhet medför är att gå ner i arbetstid. På så vis får man både mer energi och tid att ägna sig åt sådant som bidrar till ens egna och andras välbefinnande, till exempel tid med familj och vänner, frivilligarbete och samhällsengagemang.

Byta jobb – Ett tredje sätt är att en materiellt enkel livsstil skapar större möjligheter för att byta till ett mindre välavlönat arbete. Anledningen till att välja det kan vara många. Kanske vill man stiga av från ett chefsjobb för att slippa stressande ansvar och övertid, kanske vill man börja jobba med något som man verkligen brinner för.

Det här är vår syn på vad frivillig enkelhet är för något. Innehållet i hemsidan är dock mycket bredare än så. Vi skriver om allt som vi tror intresserar människor som är lockade av begreppet frivillig enkelhet – miljöfrågor, tid, lycka, mat och boende. Framför allt behandlar vi ämnen som intresserar oss. Sådant som vi tycker är viktigt.

Avslutningsvis vill vi poängtera att frivillig enkelhet främst är något för den priviligierade globala medelklassen, en grupp som de allra flesta i till exempel Sverige ingår i. Påtvingad enkelhet, det vill säga fattigdom, är något helt annat och absolut inget att romantisera.

Skriv nåt här!