Hur får man tiden att räcka till?

Publicerat den 14 September 2012 kl.16:51

Svenska Dagbladet hade häromdagen en artikel om en studie som utmynnade i de 10 viktigaste föräldrakompetenserna. På första plats kom förmågan att ge kärlek (surprise surprise), därefter kom förmåga att undvika stress. Detta anknyter till inriktningen på min avhandling. Jag har, tillsammans med en kollega, analyserat av de råd som självhjälpsböcker ger för att minska sin tidspress. Den vetenskapliga artikeln på engelska finns till höger på sidan men om du vill ha en 1000 gånger mer lättillgänglig version så har Svenska Dagbladet skrivit artikel om råden här

I SVT:s Plus fick en tidspressad familj råd om hur de skulle få tiden att räcka till. De åkte ut till mig som en ”expert”. Programledarna räknade sedan ut kostnaden för att på olika sätt ”frigöra” en timme: jobba mindre, köpa hushållstjänster eller köpa bil för att minska pendlingstiden (miljöaktivisten i mig blev deprimerad när familjen valde att köpa en bil). Inslaget om tid börjar 19:30 in i inslaget.

Min käpphäst är ju att pappadeltid som strategi för ökad tidsmässig välfärd OCH ökad jämställdhet. Här är en artikel i Svenska Dagbladet där en pappa respektive en mamma som har valt att jobba deltid intervjuas. Man kan fundera på om det är lättare för mammor eller för pappor att jobba föräldradeltid. Å ena sidan kan det vara lättare för mammor eftersom de inte behöver bryta mot normerna på samma sätt som när en pappa går ner i arbetstid. Å andra sidan kan det vara lättare för en pappa eftersom han inte riskerar att känna att han är någon mossig typ som bara följer gamla könsrollsmönster.

Svenska Dagbladet hade också en intervju med mig om min avhandling med rubriken ”Förälder och välavlönad? Då är du verkligt stressad

Puh – efter denna medievecka inser jag att det är tidspressande att forska om tidspress

2 kommentarerer


  1. Att köpa bil ger ofta ingen tidsvinst ur ett helhetsperspektiv: http://www.effektmagasin.se/tidstjuven-bilen

  2. När jag kör bil är jag mer stressad när jag kommer fram än när jag åker buss. Att åka kollektivt när man har små barn ger avkoppling. På bussen vill ingen en någonting (framförallt om man sätter sig brevid någon gymnasieungdom). Man får lite ställtid. Bort med frukostkaoset och in med jobbet, hejdå jobb-trasslet och hej hemma. Att vara ledig en dag i veckan var är ochså värt hur mycket som helst, man får lite egen tid med hemmet och barnen. Lugnare tempo. Tids nog hinner vi jobba heltid…

Skriv nåt här!