Pensionshetsen får föräldrar att prioritera ner småbarn

Publicerat den 28 May 2012 kl.22:20

Få vet att de kan jobba deltid utan att påverkar pensionen negativt så länge de har barn under fyra år. Det enda som kommer fram i media är onyanserade budskap om vikten av att arbeta mycket för att inte bli fattig på ålderns höst. Senaste gången “pensionsexperter” spred felaktigheter var i en rapport från PTK för ett par veckor sedan. Då blev jag så förbannad att jag skrev en debattartikel:

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/23/pensionshetsen-f-r-f-r-ldrar-att-prioriterar-ner-sm-barn

2 kommentarerer


 1. Betyder detta alltså att om man inte delar på tidsminskningen och en går ned till tex 80% och den andra fortsätter på 100% så får den som gått ned i tid (förutsatt att hon/han tjänar mindre än den andra föräldern?) ersättning medan de föräldrar som delar och båda går ned 90% så ersätts den med lägst lön, men inte den andra? Det vill säga ur pensionssynpunkt förlorar man inte på att gå ned i arbetstid så länge det enbart är den ena föräldern som gör det? Låter ju fullkomligt galet. Om jag fattat rätt alltså..

 2. Jörgen Larsson
  31 May 2012 kl. 2:19

  Japp, du har fått helt rätt. Visst är det galet.

  Så här beskriver jag barnårsrätten i en bilaga till min “Pappadeltidsrapport”.

  Pensionssystemets barnårsrätt
  Dagens pensionssystem ger i normalfallet lika hög pension till en deltidsarbetande småbarnsförälder som om hon/han hade fortsatt att arbeta heltid. Detta kallas barnårsrätt (lag 1998:674) och den ges under fyra år (d.v.s. tills barnet fyller fyra år, eller för adopterade barn tills dess att föräldrarna har haft barnet i sin vård under fyra år). Barnårsrätten går endast till en av föräldrarna och ges automatiskt till den som har lägst inkomst respektive år. Den pensionsgrundande inkomst som föräldern får bygger på det beräkningssätt som är mest fördelaktig för föräldern. Det första beräkningssättet är att föräldern får samma pensionsgrundande inkomst som hon/han hade året före barnets födelse (17 §, punkt 1). Det andra sättet är att föräldern får 75 procent av svenskarnas genomsnittliga pensionsgrundade inkomst (17 §, punkt 2). Det tredje sättet är att pensionen motsvarar ett inkomstbasbelopp (17 §, punkt 3, motsvarar 51 100 kr för 2010).

  Här är lagtexten: Lag (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension:

  17 § Ett pensionsgrundande belopp enligt 10 § skall motsvara det högsta av
  1. det belopp varmed summan av den pensionsgrundande inkomsten och pensionsgrundande belopp enligt 4, 8 och 24 §§ för den försäkrade under intjänandeåret understiger summan av dennes fastställda pensionsgrundande inkomst och pensionsgrundande belopp enligt 4 § under året före barnets födelse,
  2. det belopp varmed summan av den pensionsgrundande inkomsten och pensionsgrundande belopp enligt 4, 8 och 24 §§ för den försäkrade under intjänandeåret understiger 75 procent av genomsnittet av samtliga för intjänandeåret fastställda pensionsgrundande inkomster för försäkrade som under det året har fyllt högst 64 år, eller
  3. det för intjänandeåret gällande inkomstbasbeloppet.

Skriv nåt här!