Klimatomställningen och det goda livet

Publicerat den 25 November 2011 kl.14:09

I den här forskningsrapporten utforskar jag, tillsammans med forskare på Chalmers, olika områden där ökat välbefinnande och minskad klimatbelastning har en potential att gå hand i hand, bl a arbetstidsförkortning och en ökad andel tjänstekonsumtion. Ladda hem här.