Rapporten Klimatomställningen och det goda livet

Publicerat den 25 November 2011 kl.14:29

Jag har tillsammans med forskare på Chalmers skrivit rapporten ”Klimatomställningen och det goda livet” som Naturvårdsverket har publicerat. En vanlig föreställning är att omställningen till ett klimatmässigt hållbart samhälle kan ske på teknisk väg och därmed inte på något påtagligt sätt kommer att påverka människors livsstil, t.ex. att vi kommer att kunna köra lika mycket bil men att bilarnas utsläpp blir så låga att vi ändå kan nå klimatmålen. Andra betonar istället att en klimatomställning, förutom nya tekniska lösningar, kommer att kräva uppoffringar i form av beteendeförändringar. I rapporten utforskar vi en tredje väg som innebär att klimatomställningen visst kommer att kräva beteendeförändringar, men att vissa av dessa kan vara gynnsamma för människors välbefinnande.

Vår utgångspunkt har varit den framväxande lyckoforskningen (läs sid 12-34 ifall du vill få koll på varför vissa individer är lyckligare än andra). Därefter analyserar vi tre områden där välbefinnande och minskad klimatbelastning kan gå hand i hand: arbetstidsförkortning (sid 39), ökad andel tjänstekonsumtion (sid 48) och stadsutveckling för minskad energikonsumtion (sid 51). Du kan ladda hem rapporten här.

En kommentarer


  1. Å vad roligt att få läsa efter att ha varit nyfiken sedan ert samarbete började! Kastar mig genast över rapporten och hoppas hinna närvara på tisdag! Tack!
    Paula J

Skriv nåt här!