Vill du bidra till forskningen om en bättre värld?

Publicerat den 2 September 2011 kl.6:13

Jag är i sluttampen av mitt doktorandarbete och kommer att disputera med min avhandling om tidsmässig välfärd strax innan jul. Jag brukar förorda strategin att inte svara ja direkt på olika förfrågningar utan istället säga ”kul att du frågar, jag ska kolla om jag kan”. Det ger en möjlighet att fundera lite på saken. Men så här i sluttampen av avhandlingsarbetet behövs ingen sådan reflektion, oavsett vad frågan är så är svaret ”NEJ, jag har häcken full med att skriva klart min avhandling som handlar om tidspress”.

Fast jag säger inte alltid nej. Jag lägger också en del tid på ett jätteintressant nytt forskningsprojekt som jag kommer att arbeta med efter min disputation. Det är ett projekt som kopplar ihop miljöfrågorna med ”lyckoforskningen”. Syftet är att identifiera målkonflikter men också möjligheter där styrmedel kan stödja både ”det goda livet” och låg klimatpåverkan. Vi har nu utformat en preliminär enkät för att samla in datamaterial. Innan enkäten går ut brett behöver vi så många som möjligt som provar den, både i syfte att få feedback på om frågeformuleringarna är tydliga och för att göra preliminära analyser av svaren.

Vi vore väldigt tacksamma om du ville bidra med ca 10 minuter av din tid för att svara på frågorna. Jag tycker själv att frågorna är intressanta, kanske kan föda en givande reflektion om ditt liv. Här är länken:

https://websurvey.textalk.se/start.php?ID=47649

OBS: det är något mysko med länken så du kan behöva kopiera den och klistra in den i webläsarprogrammet för att få det att fungera.

Om du har frågor eller kommentarer så kontakta min kollega: david.andersson@chalmers.se

Skriv nåt här!