Avhandling om tidens värde

Publicerat den 29 September 2010 kl.10:20

Paul Fuehrer på Stockholms Universitet har skrivit avhandlingen “Om tidens värde. En sociologisk studie av senmodernitetens temporala livsvärldar”.  Här är några meningar från pressmeddelandet:

“Tidsbrist och stress är karakteristiska kännetecken för dagens vardagsliv. Det traditionella välfärdsbegreppet som fokuserar på materiella resurser behöver därför utvidgas till att omfatta även tidsdimensionen. Ett viktigt hinder för större tidsmässig välfärd är att förvärvsarbetet fortfarande tjänar som absolut måttstock för värdet av människans övriga aktiviteter. ”

“Avhandlingen utmynnar ytterst i en reflektion kring den aktuella konflikten mellan tidsmässig välfärd, ekonomisk tillväxt och uthållig utveckling. Intervjupersonerna uttrycker en uttalad önskan om att tidsdimensionen i större grad borde inkluderas i det traditionella välfärdsbegreppet. Ett viktigt steg i denna riktning är en mer medveten tidspolitik som har potential att delvis befria deras tid och att utmana rådande föreställningar om vilka tidsanvändningar och aktiviteter som är värda att belönas med pengar eller social status.”

Här är hela pressmeddelandet.

Blir du sugen att läsa hela avhandlingen så finns den i fulltext här.

2 kommentarerer


  1. Spännande… jag tänker just nu på tidspressen och produktiviteten. Ligger hemma med halsfluss, och tvekar att ta antibiotika; detta av både individuella och kollektiva skäl. Vi behöver minska antibiotikaanvändningen, och min kropp blir kanske fortare frisk i halsen men sämre i magen. Nå, vad har det med tidspress att göra? Tar jag antibiotika blir jag snabbare frisk och kan därmed återgå till jobb och vardagssysslor. När jag väljer bort antibiotikan jobbar jag mindre (sitter hemma lite grann) och saker blir inte gjorda i den takt jag eller omgivningen tänkt. Hemma blir jag beroende av man, mamma och nätverk för att sköta hämtningar, lämningar, tvätt och matlagning (jo, min man gör det annars också, men då delar vi).
    Så jag tror tidspressen ökar antibiotikaanvändningen och andvändningen av febernedsättande läkemedelsanvändningen generellt.

  2. Betänk då att antibiotikan generellt minskar sjukdomstiden väldigt marginellt – för halsfluss tror jag att det handlar om ca 1-2 dagar. Sett på längre sikt: Du rubbar balansen i magen och blir känsligare för att dra på dig en ny infektion (denna känslighet är som störst dagarna efter avslutad antibiotikakur). I slutändan kan du “vinna” en dag nu, men förlora fler dagar lite längre fram. Tarmfloran tar tid att bygga upp igen och en stor del av vårt immunförsvar finns i magen. Alltså, skippa de kortsiktiga lösningarna och låt kroppen läka sig själv, i mesta möjliga mån. Det är en win-win situation om något!

Skriv nåt här!