Studie 2: Om föräldrars tidspress

Publicerat den 27 May 2010 kl.10:21

I den här forskningsrapporten försöker jag att förstå vad det är som ligger bakom föräldrars upplevelse av att tiden inte räcker till. Två av de orsaker som jag fann var arbetstidsförlängningen och konsumtionsökningen.

Klicka här för att ladda ned rapporten.